Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 89 —
Een SDOode Wichlares iu 't Kunstgeheim bedreven
Van heische gruwelrijra, dat d'afgrond dwingt te beven,
Db zilvren nachtschijf in haar hemelkreits beroert,
Eq de oogsten door de lucht op andere akkers voert.
Verschijnt op zijn bfivel, om door heur aaklig zingen
Mijn maagdelijke borst tot zijne min te dwingen.
Zy naakt: de dag verbleekt: haar oogen, ijslijk hol,
Versteeneu wien zy ziet. — De outzachbre Tooverkol 2)
Aanschouwt me. Een dof geluid schijnt in haar borst te kermen.
En jaagt me eene ijzing aan. Zy kruist baar vleeschlooze armen
Tot driewerf in de lucht, en zwaait beur wichelroe,
Ea gilt mei heesche stem den Vorst der Geesten toe.
Het ratelt onder de aard als van verborgen donder:
De bodem schudt en beeft: men wacht een vreeslijk wonder.
Maar siddrend roept mijn moud den naam mijns Heilands uit!
En 't helsch gespook verdwijnt in daavrend schrikgeluid.
De Best ligt, als verplet, ter aarde neergeslagen.
Ik zie in 't dor geraamt* het angstig harte jagen
En kloppen door de dorst. Hier is mijn macht te kleen.
Dus zegt ze, en vliegt op eens door muur en welfsel heen.
'k Ontzet. Een oogenblikI haar stem klinkt door de wanden.
In neevlen zweeft zy rond, en klappende in de handen.
Neen, roept ze, ik heb nog kracht! Uw hart blijve ongenaaktl
Ik wijk voor hooger Geest, die voor uw reinheid waakt;
Maar 'k zal uw banden, 'k zal uw slaverny verlengen,
Den dag vertragen, die uw vrijheid voort moet brengen.
Ja, lijden zult gy in den kerker, in den band!
Ja, siddren van den schrik voor *t huwlijksledikantl
Wichelares van wichelen. Kil. wychelen, wiechelen, uit
het gehinnik der paarden de toekomst voorspellen. Wichelen is
het frequentatief van wikken, wegen, en ziet op de bewe-
gingen door de wichelaars gemaakt voor het offer of een slag.
2) Kol is stok, in 't Hnogd. Keule; men zegt ook we! Kol-
rijdsfeer, d.i. zij, die even als de oude Noordsche schikgodinnen
op haar spinrokken of op een stok rijdt. Zie B. Gesl. lijst.