Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 88 —
My in zijne armen nam, als ware 't met ontzag.
En, daar ik 't kruisbeeld kuste, om martlares te sneven,
My toeriep: „Minlijk wicht, gy zult voor Athmed leven.
Neen, neen, de Muzulnïan is Jezus vijand niet!
De Christen vreez' geen leed waar Mahomed gebiedt 1
Mocht slechts geen blinde drift de harten dus verdeelen I
Geen woeste razerny door 't bloed der Pranken spelen 1"
Hier zweeg hy, zuchtende; en, beveiligd voor 't geweld.
Zie ik me in zijn paleis in enge wacht gesteld.
En vind mijn Voedster weêr, die twee paar zonnekringen
Mijne eenzaamheid vertroost met Jezus lof te zingen.
„Nu rijpt mijn vroege jeugd, en Achmed eischt mijn hand,
O Hemel, welk een stond, wanneer hy my zijn' brand
Ontdekte, en 't haatlijk vuur, dat in zijn oogen blaakte,
Het baatlyk wangedrocht my nog afschuwbrer maakte 1
'k Was leven en behoud, 'k was alles hem verplicht;
Maar onbedwingbre schrik vervult me op zijn gezicht.
En 'k sidder voor een' wenk, een' opslag van zijne oogeu,
Die vruchtloos voor my gloeit van liefde en mededoogen.
Neen, Achmed, zegge ik, neen. Ge ontruktet my het graf;
Geef, geef het my te rug, ik sta het leven af.
Maar de Ouderlijke wil verbond my aan de altaren;
'k Werd aan hun dienst gewijd voor d' opgang van mijn jaren.
Die band is heilig. Beefl aan 's Heilands kruis verloofd,
Vermeet geen trotsaart zich, dat hy mijn vrijheid rooft 1
„Dus spreek ik. Achmed zwijgt. Hy eert gewijde banden.
Maar onweêrstaanbre miu doorgloeit zijne ingewanden,
't Ontzag voor onze wet, 't ontzag zelfs van de min
Weerhoudt hem van geweld, en toomt zijn tochten in.
Zijn boezem zucht en lijdt. Doch van zijn liefde dronken.
Wat poogt hy ? In mijn hart gelijke vlam te ontfonken.
„Hy neemt zijn toevlucht tot gevlo'ekte tooverkracht.
Een monster, in het hart van Scythië opgebracht.