Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 87 —
Van mijn Geboorte en doop bet eenig onderpand.
Mijn Vader scheept zich in: ik, Adaas arm onttogen.
Word heimlijk weggevoerd van uit haar schreiende oogen,
En volg hem aan de borst der Voedstel over *t meir,
Beklaagbre vrucht der min, en offerhand der eer!
„Graaf Floris landt i) en strijdt. Medinaas halve manen
Bezwijken wijd en zijd voor Leeuw- en Lelyvanen
En 't Rijk der Franken groeit in 't Saraceensche bloed;
Wen Diedrijks dood hem roept naar Rhijn en Merwevloed.
Hy draagt, voor zijn vertrek uit de Oostersche gewesten,
My zelf den Heiland op in Ptolemais vesten.
En heiligt aan Zijn dienst een eedle Maagdenschaar,
Wien hy zijn telg vertrouwt in hoede van *t altaar.
Helaas! de Vorst vertrok; de Christenbenden vallen;
Be wakkre Saladijn bemachtigt Akraas wallen;
De moord, de woede, en roof vermeestren ons gesticht;
*t Vliedt al wat vlieden kan. Ik, zevenjarig wicht,
Vliê met mijn Voedster meê, en weet niet wat ik vliede,
Noch of 't onzeekre lot my ergens schuilplaats biede.
Word achterhaald, geroofd, en val in Achmeds macht.
En mooglijk ware ik toen met duizenden geslacht.
Zoo niet een teedre trek in 't kinderlijke wezen
Den wreedaart in zijn woên den boezem had belezen.
Ik zag hem, die, geroerd door mijn* onnoozlen lach.
ï) Floris, trok in 1184 naar het heilige land, keerde in 1185
terug, doch toen in 1189 Saladijn Jerusalem ingenomen had, sloot
hij zich hij de kruisvaarders aan, en overleed in 1190'te Antiochië.
3) Vanen der Hollanders en der Franken. Kil. exorcizare, lectione
adjurare, door het lezen van eenige woorden of gebeden een kwaden
geest bezweren, uitdrijven. — Die trek dreef den kwaden gee^t
uit den boezem. Zoo ook in: „Kan myn zwakke lier de ziekten
niet belezen,*' Bilderdyk, Ziekte der Geleerden, is belezen,
bezweren, wegdrijven,.