Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 86 —
Het overdier geheim liet moeilyk zich bewaren:
Ach! 't jeugdig paar versteent, het dreigt zich te openbaren 1
In 't eind, hun Trouwfeest naakt, hun beider schroom verdwijnt,
En heerlijk is de zon die*dezen dag beschijnt!
Volzalig was het uur, dat hun die fakkel lichtte!
En heilig 't plechtig woord, waar al hun angst voor zwichtte!
„Graaf Diedrik middlerwijl .had Palestincs strand
Bezocht, en 't heilig kruis op Akraas muur geplant;
Maar H dringende belang van zijn geschokte Staten
Verbindt hem om zijn zege in andre hand te laten.
Hy keert; maar eer hy keert, ontbiedt hy zijnen Zoon:
„Aanvaard mijn' Legerstaf, en deel mijn lauwerkroon!"
Door de eer, den roem genoopt, door 's Vaders welbehagen.
Uit d' arm der rust gewekt, kan Floris niet vertragen.
Helaas' de Liefde boeit, zy schreit in 't heldenhart;
Maar de inspraak van den plicht verwint heur' teedre smart.
Gevoeli(?er — maar neen, met minder moed en krachten
Begaafd, breekt Ada 't hart. Zy zwijgt en uit geen klachten;
Maar de al te wreede schok beroert haar't teêr gestel.
En de arbeid grijpt haar aan, ontijdig, gruwzaam fel!
Helaas! de hemeltoorts doorliep slechts zeven ronden.
En ik, onrijpe spruit, word uit haar schoot ontbonden.
„Wat zal men? De Echtknoop is zoo kortlings pas gelegd?
En ik verraad 't geheim van de inbreuk op heur recht!
Aandoenlijk de eerste kreet der teedre liefdepanden!
Hoe zalft hy 't scheurend wee van 's moeders ingewanden!
Maar grievend was de mijne in 't harte dat hy trof.
Hoe ducht men dat die kreet weêrgalme door het Hof!
Men vindt me een Voedster die haar lot verbindt aan 't mijne:
Men geeft me in 't heilig bad den naam van Adelijne;
En scheukt me in dezen ring, thands blinkende aan mijn band,
Diderik de Zesde, in 1176 naar het heilige land^ waar zijne
f/^'Ouw /Sophi;^ pyerlci;d^