Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 84 —
„Duld echter, eer ik my verklaar,
„Dat zy die u verzeilen,
f;Dit oord en ons vertrouwd gesprek
„Voor 't Inistren veilig stellen.
„'t Geheim is groot. — Ons beider lot
„Kon aan die voorzorg hangen." —
„„Welaan, mijn broedren: gaat, houdt wacht!
„„Gy zult mijn* dank ontfangen.""
„Mijn Overgrootvaar droeg de Schotsche Koningskroon,
(Dus sprak ze) en treurde op *t lijk van zijn' verstorven' Zoon
Dees gaf de Moeder 2) 't licht, uit wie ik werd geboren.
Ge ontzet u? 'k ZaT u meer, dat u verbaast, doen hooren.
Gelooft gy 't, dat de tijd waar niets aan wederstaat,
Myn jeugd en 't weinig schoon verschoonde op mijn gelaat?
'k Heb meer dan dertig jaar dees ijzren boei gedragen.
Vergeten en beschreid van Moeder, Vader, Magen,
En tot de Trouw bestemd van Achmed den barbaar,
Die in dit Slot gebood. Mijn keten viel my zwaar.
En eindloos traagde 't licht dat dezen boei moest slaken,
't Brak eindlijk aan. Genoeg! ik zie mijn* wensch volmaken.
„Maar, Prins, 'k* gevoel, mijn taal is duister en verward.
Ze is als mijn duizlend hoofd, en, zegge ik, als mijn hart!
'k Herstel me. Een oogenblik, en 'k zal u meer ontdekken.
„Gy gaaft mijn beê gehoor, deedt uw gevolg vertrekken.
En vorderde nit mijn' mond...! Wat doe ik u verstaan?
Geloofbaar schijnt het nooit. Maar by dees zegevaan.
1) Koning David van Schotland. B. ») Eloris III, gehuwd met Ada,
zuster van Abilcolombus IV, koning van Schotland, een der doch«
ters uit dat huwelijk was Adelijne,