Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- iJ —
Ën ül wat wellust, als voor 't onverzaadbaar Kart
Uw Dichterlijk Heelal het eerst ontsloten werd!
De wareld nam voor mij een nieuw, een ander wezen 1
't Werd me alles zinnebeeld, door u getrouw te lezen,
't Bracht alles zich op mij, mijn innig zelfgevoel,
Mijn drift, mijn neiging t'huis. Mijn zoetst, mijn eenigst doel
Werd, mij te erkennen in mijn wil, en denkvermogen.
Wat was, hield me een tafreel van *t gene ik was, voor oogen;
Heel 't lichaam werd me een beeld van *t onlichaamlijk IK,
En 'k vond mij de aarde ontrukt van 't eigenste oogenblik.
Nu eens aan de onschuldige vermaken der jeugd deelnemende,
dan weder geheel eenzaam in het studeervertrek zijns vaders in de
boeken snuffelende, trad hij zijn vijfde jaar in. ;;Verlangend zag
hij naar de militaire loopbaan, zyne bepaalde levensbestemming,
uit als naar eene sfeer, waarin hij voor zijn aangeboren moed, zijne
voorliefde tot ordening en overleg, zijne neiging beide tot gehoor-
zamen en tot gebieden, tevens ook, en niet het minst, voor zijn
wiskuDstigen aanleg, de rechte gelegenheid ter oefening en plichts-
betrachting vinden zou Deze droom werd door een ongelukkig
toeval verijdeld. „Op mijn vyfde jaar," zegt de dichter in zijne
aanteekeningen op Uitzicht op mijn dood, kreeg ik door een
dartel springen van een buurkind waar ik mee sprak, een trap op
den linkervoet, die het beenvlies van het middelste lid der groote
teen beschadigde; 't geen een korte poos niet geacht, welhaast de
allerhevigste gevolgen na zich sleepte, en eerst in myn zeven-en-
twintigste jaar genas, na eene ten uiterste langzame geheele ver-
nietiging van dat kootjen en daarop gevolgde samentrekking der
deelen, waardoor deze voet mij misvormd is geworden. De pijnen
en ontstekingen waren allerhevigst, en bleven 't jaren lang, tot het
ongemak, na het eindelek afzien van alle geweldige operatiën die
men mij telkens aandeed, allengs bedaarde en vrij draaglijk werd."
In die vele jaren steeds in 't krankvertrek doorgebracht, werd
de grond gelegd tot die rijke kennis en groote bekwaamheid in
1} Is. da Costa.