Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 79 -
Maar, Geertrui, wat hebt gy verricht? —
„Een* Ega nam ik aan,
„Om my, mijn' Zoon, en Volk, en Land,
„Met wapens voor te staan.** —
Te recht! O welk een schoone keus!
Zoo 'n wijdgeduchten Held!
Vraag Spanje wat zijn daden zijn!
Of vraag het Zond en Belt!
Of vraag het, wilt gy meer bescheid.
Aan d* oever van de Maas!
Ja, 't is een Prince jent, valjant;
Mits, op zijn rechte plaats.
Daar neemt de fiere Godefried
De wapens in de hand.
En drijft. Beschermer, Wees en U,
Als schapen uit het land.
O lieve teedre Vorstenspruit 2),
Wat valt die vlucht u bang!
Hoe zorgde uw Moeder, door haar Echt,
Voor u, voor uw belang!
Ja, Moeders, als gy weder trouwt,
(Nu! waarom toch gebloosd?)
Geen ander oogmerk drijft u aan,
Dan liefde voor uw kroost:
Maar echter, zoo gy trouwen wilt,
Zie voor u, wien? en hoe?
Vertrouw uws voorkinds erf en goed
Geen' naakten zwerver toe.
ï) Hertog Godefried met de Bult. B. 2) De jonge Graaf Diedrik
de Vijfde, die niet, dan na Godefrieds dood, zijne landen herwon. B.