Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page

- 76 -
Baar vlucht hy over hals eu hoofd.
En tuimelt als een kloot,
En Holland, en gantsch Zeeland uit;
Ed plascht door kreek en sloot.
Be Strijne i), rood van 't Vlaamsche bloed,
Brengt tijding aan de Scheld
Van 't heerlijk uiteind van den tocht.
En roemt den dappren heldl
Nu koomt hy by den Heer van Aalst,
Eu vraagt zijn Slot tot wijk,
Bie zegt: „Ik hou geen roovrennest,
Ga, vraag het uws gelijk 2)."
In 't eind, hy koomt, berooid en krank,
Zoo mager als een muis.
Zijn' Vader, met de kous op 't hoofd,
Ten derden maal weêr t' huis.
„Och! Jongen, roept hy vloekende uit,
Wat bistu voor een lafl
Be Bnivel sleep' u naar de Hel,
En my de dood in 't grafl" —
Bit water strekte van de Schelde, achter Tholen om, tot de
oude Maas of Merwede, en stroomde, uit verscheiden kleine kree-
ken en rivieren ontfangen, in beide uit. B. 2) Beze trek is His-
torisch. De Heer van Aalst was Leenman van Boudewijn, die het
van 't Rijk hield. De overoude vermaagschapping van mijn Ge-
slacht met het buis van Aalst door de Familie de Bie, en wel
den oudsten tak van dezelve, die de enkele Bie voert (de andere
takken zijn jonger, en hun wapens niet van voor het eind der
vijftiende Eeuw, wanneer de siam zich verdeelde, en het wapen
bet eerst door verdubbeling der figuren gebroken wierd, hetgeen
sedert veelvuldige malen geschied is) stelt my in staat, hier van
bijzonderheden te weten die nog onbekend zijn. B.