Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- ?4 -
„Hoor, Jonker, zegt zijn mcdgezell
Du bist van Gravenstaat: .
Dit schooien gaat niet eenwig goed:
Ik weet veel beter raad.
„Het krielt van knapen, die, als wy,
Maar leven op den boer
Ik weet er honderd en nog meer;
Die heb ik aan mijn snoer.
„Vereenen we onsl Zijdy ons Hoofd;
En met vereende hand
Dan 't rijke Holland kaal geplukt.
Beroofd, en platgebrand 1" —
„Te droes, zegt Robbert 1 wel bedachtl
En, winnen wy het Land:
Dan wil ik Graaf van Vriesland 2) zijn:
Een kolfjen naar mijn hand!" —
Op den klap loopen, is eigenlijk: op het geen de La-
zarus-klap of klep opbrengt: dus bedelen, schooien. Op
den boer loopen, leven, of teeren, is 't platte land berooven.
Echter zijn ^beide spreekwijzen reeds zeer oud met elkander ver-
mengd. B. 2) De Vlamingen noemden Holland toen Vriesland. Van
daar dat zy Robbert toen hy Voogd van Holland was de benaming
van de Vries (als ware H, de Hollander) toevoegden. Zoo
noemen de vreemden nu Gelderland, Overijssel, Vriesland, met
den naam van Holland; en als een Overijsselsche boer in Duitsch-
land zijn vermengde en meer dan half Westfaalsche wanspraak
uitkraamt, zegt men daar, dat het Hollandsch veel van het plat-
duitsch heeft! — By ons zou deze Held zekerlijk Robbert de
Vlaming moeten heeten: gelijk het de aart van onze Natie is,
naar den aart der Christelijke Liefde anderen altijd uitnemender
dan zichzelve te gelooven, zoo hebben we deze als allerlei andere
zotheden (blaaskakerijen en valschheden daar onder) gewilli|2; in
onze Historie aangenomen en thands dient men er by te blijven,
wil men elkander verstaan. B.