Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 73 -
Vierde Zang.
Graaf Floris ï), met het Rijk verzoend,
Dacht weinig aan verraad.
En, zoo men met een spreekwoord zegt.
Wist van den Prins geen kwaad.
Als Robbert aan den Yzendijk
Den Keulenaar ontmoet.
Die Diedrijk op den Dordschen wal
Deed ploffen in zijn bloed.
Dees altijd vluchtend voor de wraak
Die moorders achterhaalt,
Had nergens, nergens duur noch rust,
Maar steeds heromgedwaald 3),
De Vlaming wordt hem dra bekend:
Zy drinken broederschap ,
En gaan te saam op avontuur.
En loopen op den klap.
Graaf Floris de Eerste van Holland, zijnen Broeder Diedrijk
IV in 1049 opgevolgd, en in 1061 gestorven. B. 2) Diedryk de
Vierde, op den 14 van Louwmaand 1049, door een verraderlyken
pijlschoot naamlijk getrotfen. B. Had diende hier herhaald te
worden, wijl het iu den laatsten zin hulpwerkw., in den eersten
een trans, werkw. is. Gelijk nog by de Duitschers zoo wel als
by de Vlamingen in gebruik is: na 't welk zy elkander altijd met
dn aanspreken; (tutoyer zeggen de Franschen). Hier van het
du bist ia het volgende Couplet, en vervolgens zijdy; beide
Vlaamsch. Naderhand zegt Graaf Boudewijn ook: wat bist du
voor een laf; maar het is daar de stijl der Gramschap en Ver-
achting. — Even zoo was het oudtijds by ons ook; zelfs nog ten
tijde van cats, die in Atbenaïs den Keizer in toorn doet zeg-
gen: Hal du bist een snoode Vrouwe! en dikwijls als eene
vriendelyke spreekwijze zijn zijdy wijs gebruikt. Onze Bybel-
vertaling heeft het eerst by ons het du geheel afgeschaft. B,