Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 72 -
Een lading stokvisch meegebracht,
Dan was niet alles weg.
„Ik wenschte...„Nu wat woudt ge dan,
Zegt Robbert, wees niet mal!
Ik lag daar met mijn neus op 't stroo,
In dusken muizenval 1
„Wat zendtge me ook naar zulk een oord?
Het vriest er dat het kraakt;
Zoo dat het elk' regtschapen mensch
Aan brein en zinnen, raakt.
„Maar geeft me *t geen er toe behoort.
Zoo trek ik, als een heer,
Naar 't lieve vruchtbre Holland toe:
Dit toch bevalt mj meer," —
„Wel nu, zegt Vader, maar geen vloot!
Wat zakgeld krijgt ge meê,
Een ransel, met een* overrok.
Een nieuwe pruik-quarreê.
„Zie dat ge daar uw' weg meê vindt,
Maar haal me niet meer af,
(Ik zit al op te grooten last)
En breng my niet in 't graf!" —
Dusken is een Vlaamsch woord, hoedanige men hier ver-
scheiden aan Robbert en zijn' Vader in den mond legt. Het be-
teekent zulk een. Zoo is het met ik peis, voor ik denk;
voorwaar, voor gewis of zeker; en de bastaardwoorden por-
tuur, bonheur, pleizant, alle in't Vlaamsch geéigend. Even
zoo is Prince jent, valjant eene rein Vlaamsche uitdruk-
king. B.