Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
" Ö5 —
De Jonker droeg zijns Vaders naam,
En was een rechte bloed:
De jongste was een woeste knaap,
En had noch land noch goed.
Zijn Vader had een zwak voor hem,
Maar 't gaf hem menig krnis.
Nu dacht hij: Beter verr* van hand.
Dan al te na by huis.
Hy rust een knappe Krijgsvloot toe.
Zoo netjens als een pop.
En takelt en bemant ze wel.
En zet dien Zoon daar op.
„Hoor, Jongen, zei de gryze paai 2)^
Gy moet eens in den wind;
Gy zijt nu reeds een Jongeling,
En geen onnoozel kind.
„Gy hebt, zoo dunkt my, lang genoeg
Gezeten op de kruk.
Ga henen nu, en vlieg eens uit:
Licht maakt gy uw geluk.
„De Wareld is zoo uitgestrekt.
Daar moet nog ruimte zijn;
Zie dat gy aan een plekjen raakt.
Waar van ge zegt: dat's mijn.
„Daar zijn nog kusten onbezet;
Ga, zoek ze met uw vloot:
1) Men weet, dat de naam van de Jonker aan den Leenop-
polger eigen was. Alhoewel men, beleefdheidshalve, jongere Zonen
wel met den tytel van Jonker begroette, de Jonker zag aUijd
»p den oudste. Zoo waa 't in Engeland oudtijds met Child; in
»panje, met Infant, enz. De Jonker is hier Boudewijn, als Graaf
la zijn* Vader, de Zesde. B. 2) Paai, een oud man.
ten ££bg£. bildekdyic i. ^