Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
JJl
— 64 —
Een schreeuw gaat op ten hemel,
En alles woelt door een!
Maar niemand zag de wonde
Dan brave Kleef alleen.
« Hy grijpt zijn' Heldendegen,
Graaf Floris Vriendschapspand,
En wringt den laffen moorder
Dat staal in 't ingeward.
Daar hoort de ontroerde Blauka
Den gruwel en zijn straf!
^ Daar ziet de ontroerde Blanka
Op beide lijken af!
Haar kniën knikken samen;
Haar bloed en adem stalt;
Zy gilt en liet het leven;
En 't zwart tooneeldoek valt.
Steeds steeg de adelaar; zijne Nieuwe Mengelingen, in
1805 nog te Brunswijk gedicht, zagen het licht iu 1806, en
bevatten onder anderen de „luimige" romance
ROBBERT DE VRIES.
Eerste Zang.
Graaf Boudewijn had jaren lang
Gantsch Vlaanderen berecht ,
En had, nu grijs en afgeleefd,
Twee Zonen uit zijn Echt.
Boudewijn de Vijfde, Graaf van Vlaanderen. B, 2) Berechten,
Kil. berichten, docere, instituere, onderwijzen, leeren. Hier heeft
het de beteekenis van besturen, reoht spreken over. Berech-
ten, berichten heeft ook de beteekenis van de sacramenten
der stervenden den zieke toedienen; b. v. „Hij is bereght,
en heeft gena bij God verworven." Vondel. Gijsbr. v. Aemstel,