Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zoo spreekt hy en verlaat ze,
En geeft zich naar beneên,
En Blanka glipt een parel
Langs wang en boezem heen.
De schoone wijkt van 't venster,
En zet zich bevend neêr:
Daar is voor Blankaas oogen
Geen feest of schonwpraal meer.
Daar breekt de gouden keten,
En schiet haar in den schoot:
De steen verliest zijn' luister.
En kondigt schrik en dood. —
In 't midden van de Helden,
Op 't brieschende genet ,
Reed Eloris blij en moedig.
Met statelijken tred.
De Schildknaap aan zijn zijde,
Droeg speer cn Veldbanier,
En witgepluimden hellem
Met openstaand vizier 1
Zijn helder voorhoofd glansde,
Van vreugd, van majesteit;
Van 't blinkend git der lokken.
Om 't edel hoofd verspreid.
Zijn treffend oog vereende
In 't hemelschoon gelaat.
De heuschheid van een' Ridder;
Het vuur van een' Soldaat;
ï) Genet, men versta er onder paard, 't Woord is van Ar?
bischen oorsprong, door Karei V uit Tunis overgebracht. Eigenlij'
is het djunnet, rusting, uitrusting ten oorloge. Zie Bilderdijk
geslachtslijst,