Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 59 —
GRAAF FLORIS DE VIERDE i).
Trompetten en schalmeien
Doorklonken hof en wal:
De Ridders vloeiden samen
Op 't daavrcnd Feestgeschal.
Van 't overwelfde venster
Van Klermoots opperzaal.
Zag Blaoka, de overschoone.
Den rijken wapenpraal.
Daar lag zy in het venster.
Behangen met üaweel,
In 't midden van heur maagden,
Gedoscht in 't aadlijk geel.
Daar stond zy voor het venster,
In hemelshlaauw gewaad.
Gelijk het korenbloemijen
In 't rijpend graanbed staat,
Zy droeg een gouden keten
Met diamanten boot;
Die hong haar van de schouders.
En wapperde in haar' schoot;
ï) Floris IV 1223—1235 graaf van Holland, beroemd door
ijne ridderlijke oefeningen en edel voorkomen, had de belangstel-
ing eener jeugdige gravin van Clermont voor zich opgewekt,
iij wist daarom den overouden graaf, haar gemaal, te bewegen een
teekspel aan te leggen, waar Floris verscheen en op eiken ridder
len prijs behaalde. De uitbundige lof, hem door de schoone gra-
rin toegezwaaid, ontstak argwaan in den boezem van den ouden
raaf. Met eenige zijner edelen overviel hij verraderlijk den over-
winnaar en doorstak hem. De graaf van Kleef wreekte Floris
n doorstak eigenhandig den moordenaar.