Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 58 —
,„Gy hebt my eeus een dienst gedaan j
bied u thands mijn bystand aan.
,„Kom, blijf iu 't bosch, en, mager ding I
,„Ik neem u voor mijn rekening.'" —
God dank! zegt de oude Pieternel,
En springt van blijdschap uit haar vel.
En toont hem al de erkentenis.
Waar 't goede hart voor vatbaar is.
„,'k Ben blij (herneemt hy met een lach)
„,Dat ik u vriendschap toouen mag.
„,Gy zult hier wel zijn, denk dat vry,
„,En lijden geen gebrek by my.
„jHoor toel ik geef van nu af aan,
,„0p dat go rijklijk moogt bestaan,
,„(Daar is mijn trouwe vriendenpootl)
,„U dagelijks — een hazelnoot.'" —
Nu oordeelt, vrienden van de kat,
Of zy het niet voortreflijk hadi
Maar mooglijk, dat my iemand vraagt,
Hoe veel een hazelnoot bedraagt.
Dewijl die licht niet overal
Van de eigen grootte wezen zal.
Welaan! wanneer ge in Holland leeft.
En daar een halve schelling geeft.
Dan geeft ge, in Nederlandsche kas,
't Geen hier het hazelnootjen was.
Tijdens zijne ballingschap zond hij naar het vaderland menige
bundel gedichten, waaruit wij eenige juweeltjes zullen laten vol-
gen. Moesten we ons met eene schets van den Elius tevreden
stellen, zijn Floris IV (in 1804), een der prachtigste en meest
bekende zijner romancen, is niet in boeien gekneld.