Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ 55 —
Maar zag ik Dengd en Wet en Vrijheid uitgebannen,
God schenkt het me als een gunst, in haar gevolg te gaan.
Te Londen maakte hij spoedig kennis met den kunstschilder
Hendrik Willem Schweickhardt, die in 1786 ons land verlaten
had. Een zijner dochters trof het hart van den balling, en den
18en Mei 1797 trad Bilderdijk in het huwelijk met de begaafde
dichteresse Katharina Wilhelmina Schweickhardt. In haar had hij
een onwaardeerbaren schat gevonden.
Vele moeielijkheden moest hij in Engeland ondervinden, wes-
wegens hij zich ook, eenige weken na zijn huwelijk, naar Brunswijk
begaf, waar ook Willem V vertoefde. Tot 1804 moest hij, door
les te geven in de onderscheiden vakken, waarmede hij bekend
was, in zijn onderhoud voorzien. Zijn „Penzioen" doelt op zijn
toestand in 1803, toen hem door den Prins een jaarlijksch pen-
zioen van 250 daalders werd toegezegd.
HET PENZIOEN.
Een Kat, gewoon beurs Meesters huis
Te zuiveren van rót en muis.
Werd door een nieuwe keukenmaagd
De deur rampzalig uitgejaagd.
(Het waarom van dit ongeval
Doet tot de zaak hier niet met al.)
Wat zou zy doen, de onnoozle kat.
Terwijl zy niets te bikken had!
Zy reist, en biedt heur diensten aan
Alwaar zy maar een huis ziet staan.
En klopt aan hof en boerenstulp;
Maar nergens vindt zy troost of hulp.
Vergeefs vertelt zy langs de straat, "
Hoe heerlijk zy heur zaak verstaat;
Dat niemand beter muizen kan;
Ja, geeft er somtijds proeven van.