Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 54 —
De waarheid en die stem zijn hem onschendbaar heilig;
't Vertrouwen is zijn steun, en 't danken zijn gebed.
Welaan dan, 'k ben gehard. Driedubhle harnasplaten
Omgeven my de borst waar 't vrije hart in woont.
Wie *t zij, die Godsdienst eert, of braafheid wrevel toont,
Zijn God verlaat hem niet, die alles kan verlaten.
Geweldenaars, regeert 1 ik lij' wat Hy gedoog;
Het Vaderland werp* me uit, Gods wareld staat my open.
Waar de aanblik my verzelt van 't Alvoorzienig oog.
Het Christenhart kan meer dan twijfelmoedig hopen.
Zoo de armoe, zoo 't gebrek my volgen moet, het zijl
Verdrukking moog me en leed in *t zwerven achterhalen!
Nooit zal ik (dit 's genoeg) van uit dat oog verdwalen.
En 't bitter uit Gods hand is heilzame artseny.
De nacht valle op my neêr in donderslag op slagen.
Mijne onbeklemde borst is met geene angst bezwaard;
Hy zal in mijn gemoed den morgen op doen dagen.
En heeft me in hooger sfeer een beter lot bewaard.
Wat zegt een leeftijd van bekommeren, strijden, zwoegen?
't Is als een bange droom dien 't uchtendlicht verdrijft.
Bekrompen is de kring die 't aardsche lot omschrijft;
Niet vluchtig slechts maar valsch, het ondermaansch genoegen.
God roept my, 'k volg eu sta van eer en aanzien af:
'k Genoot ze en vond ze een voos en smaakloos zelfmisleiden,
'k Verzaak, en blij gemoed, aan 't licht verstuivend kaf,
Hy wil me aan beter disch een voedend brood bereiden.
Vaarwel dan. Vaderland, in dierbaar Oudrenbloed
Gevestigd, en zoo vaak van 's afgronds rand getogen!
'k Beveel n, mag ik 't nog, aan 't reddend Alvermogen,
Doch schud, ondankbre grond, uw stofzand van mijn voet;
Wees'prooi, dewijl gy 't wilt, van vloekbre Heltyrannenl
Ik heb zoo lang ik 't mocht, hun euvelzin weerstaan;