Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 53 —
„erkenne de eigenlyke oppermacht te berusten, ah
„ook deszelfs vertegenwoordigers, gebouw en trouw zal zyn, en
„voorts dat ik alles zal doen, wat een goed en getrouw (Agent,
„Advokaat, enz.) schuldig is en behoort te doen. Dat zweer ik I"
Bilderdijk kon onmogelijk dien eed zweren. Hij richtte zich by
request tot de Vergadering van Holland, met de verklaring, dat
hij dien eed niet kon „prsesteeren," dat hij evenwel het publiek
gezag met lijdelijke onderwerping zou gehoorzamen, en verzocht
te kunnen volstaan met een eed van berusting.
Den 24en Maart 1795 volgde het Besluit van het Committé
van 't Algemeen Welzijn, waarbij Bilderdijk gelast werd: „dat
„hy binnen den tijd van vier en twintig ure den Hage, ea bin-
„nen acht dagen de Provintie zal hebben te verlaten. En op den
„26en Maart werd door de generaliteit besloten, dat ook de
„overige Bondgenooten zouden worden vermaand tot het nemen
„van gelijke voorziening tegen zulk een gevaarlijk en schadelijk
mensch
Bilderdijk begaf zich over Groningen naar Engeland. De door
hem vroeger zoo aangebeden Odildeuwas hem ontrouw, zy bleef op
de Princengracht achter. Wat hem sterkte om van den hem zoo
dierbaren grond te scheiden, uit hij ia:
DE BALLING IN 1795.
Ik betrouwe op den Heere; wat zegt gylieden tot
mijne ziele: Zwerf henenI
Pd. XI. v. i.
Niets onderdrukt den moed van hem die kracht bezit;
De onschuldige staat vast en weet van geen gevaren,
Hy voelt zich door Gods hand in nood en dood bewaren,
En heeft den plicht ten doel, geen ander mcnschlijk wit.
Nooit vraagt hy, is de trouw, de plichtsbetrachting, veilig,
Of voert ze iu dood of rampP 't Geweten is zijn wet;
») Da Costa,