Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 50 —
Dat Selima, de fraaiste Kat,
Op gunst van heur Meestresse prat.
Met fiere hals te prijken zat,
By 't levenvoerend had.
Heur schittrend esmerauden oog,
Waar uit een zachte vonk
Der klimmende begeerte blonk,
Die heimlijk hart en staart bewoog,
Ontsloot zich met een lonk.
Den sierlijk geschakeerden pronk
Waarmeê Natuur heur vacht beschonk.
En echt Sineeschen knevelbaard,
Eu fulpen 2) ooren, waard.
"Zy loerde, en zag in 't stilstaand meir.
Dus schildrende op heur post,
In oogverblindend goud gedoscht.
Twee vischjens, zwemmende op en neê).
De roem van 't schubbig heir.
Een purpren glans, zoo zacht en teer,
Als 't zilver van de Duivenveêr,
Verhief dien gulden zonnegloed
Op 't blaauwen van den vloed.
Al dartiend op en onder 't vocht.
Onwetend van gevaar,
Vermaakt zich *t stom en weerloos paar,
Gants buiten vrees en achterdocht.
En wordt nog niets gewaar.
Maar ijlings klieft een knevelhair.
En flux een ruige klaauw, de baar.
En tast, en zoekt een lekkren prooi
In zulk een fraaien tooi.
ï) smaragden, 't Fransche émeraude, Eluweelen.