Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 40 —
Noch stoort mijn rust! Sta af, ó zangversmaderi
De grijze Bard is met zijn voorgeslacht.
De Hoofden van den lang in diepen nacht
Verkeerden tijd, in onderhoud! — Niet nader,
ó Jaagrenstoet! Sta af, gy zangversmader!
ó! Stoort de rust, en breekt den droom niet af.
Die Ossiaan mag beuren iu zijn graf!
Even voor zijne ballingschap in 1795 verscheen
S E L I M A.
't Was op den gladden oeverkant
Van 't porceleinen vat
Waarin Klimeen heur goudvisch had.
Door Jesscos meestbegaafde band
Met sierlijk blauw beklad.
Dit beuren is niet het zelfde woord met gebeuren, of
daar voor by afkorting gesteld. Neen, maar het verschilt daarvan,
beide in beteekenis en woordvoeging. — Iets gebeurt aan
iemand; maar iemand beurt een geschenk. Het eerste is
voorvallen, ontmoeten; het laatste is verkrijgen, wegdragen, be-
halen, genieten. Dit is het oude boren, dragen, voorheen met
de o geschreven, doch wier uitspraak eu was, waarvan borde
of burde, beurde, pak, dracht. Hier van ook een bord, een
wapen-, een uithang>bord, en honderd, deels nog gcbruiklijke,
deels in onbruik geraakte woorden. — Zoo is, blz. 40, het woord
verstrekken, dat verstrekken niet, hetwelk plaatsvervnllen be-
teekent en een verbum neutrum is: maar het is een verbum
activum, en heeft de beteekenis van verlecnen, toereiken,
geven, doch met minder volheid. — De meer en meer toene-
mende vermenging van geheel onderscheiden woorden, wier klank
de zelfde is, maakt tegenwoordig (hoe zfer niet tot eer onzer
Natie) dergelijke aanmerkingen noodzakelijk, als men verstaan wil
worden, en geene dwaze gispingen van halfkundigen afwachten. B.
ten bebge. bildekpïk i. 4