Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 48 —

Laat op dat graf geen groene mosch ontbreken;
De klaatrende eik zijn kruin naar boven steken;
En 't murmlen van den wijdgelegen stroom
Zich hooren doen als in een' flaauwen droom.
Gy, Toskars telg, stel gy de harpakkoorden.
En hef voor my den dierbren zang van 't Noorden
Bevallig aani dat een gewenschte rust
Mijn ziel verrass' in 't midden van de lust!
Dat zich de reeks van Eingals grootsche dagen,
Met wat mijn jeugd voor glorie weg mocht dragen,
Vernieuwen moog aan mijn verrukt gemoed,
Met al het vuur van 't jeugdigbruischend bloed 1 —
ó Zelma( 'k Zie uw hooge torentranssen:
'k Zie uw geboomt'; uw bruinbeschaiuwde schanssen:
'k Zie 't Heldental van Morvenl 'k Hoor den toon
Der BardenI 'k Zie de glorie van mijn zoon!
Kormaloos zwaard blinkt in zijn dappre handen.
De breede jeugd beschouwt de koopren randen,
Den groven riem met doorgesmeed beslag.
En 't zware staal, met bevend zielsontzag.
Zy zien zijn vuist dat gruwzaam slagzwaard zwieren;
Zy zien de kracht van zijn verstaalde spieren
Bewondrend aan, — De vreugd', zijns vaders oog
Uitstralend, heft hunne eerzucht hemelhoog.
Hun hart ontvlamt, om door verheven daden.
Op Oskars spoor, in Heldenroem te baden.
Ea jal u wacht, ó Morvens frissche jeugd,
De glorie ook, verknocht aan Heldendeugd!
'k Voel door den zang mijn ziel weer opgeluisterd!
Mijn geest herdenkt a&n dagen, lang verduisterd 1
De sluimering daalt in den harptoon neêrl
Een zoete droom verheft zich meer en meer!
Gy, Jaagrenstoet! staat af, en koomt niet nader.
») De zang of gezangen van Zelma, by plechtige feesten
gebruik. B.