Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 47 -
Zijn krijgehoop vliedt, langs afgelegen wegen.
Naar 't niterst oord van hnn gevloekt gewest,
Door Lanoos meir met zynen damp verpest.
De jongeling voert in zijn zegepralen
Vorst Annirs telg in zijn gewelfde zalen
Te rng. 't Gelaat des Gryzaarts blinkt van vreugd,
En 't dankbaar hart verheft zijns wrekers deugd.
Ho6 voelen zich de rommlende ingewanden
Van Ossiaan, van teedre vreugd' ontbranden.
Wanneer hy nu in 't blaauwe zeeverschiet.
Het naadrend zeil van ^zijnen Oskar ziet!
't Was even als een lichtwolk, die van 't Oosten
Den reizenden in vreemden oord komt troosten!
Terwijl een nacht, met schrikbaarheên vervuld.
Rondom hem in heur schaduw zit verhuld.
Wy voerden hem, met daavrend zegeschallen,
De wanden in van Zeimaas Konings hallen.
Vorst Fingal geeft, daar hy hem teer begroet,
Een heerlijk feest ter eer* van zijnen moed.
Zijn naam klinkt door, in duizend Bardenzangen;
Met schel gejuich, heel Morven door, vervangen.
Held Toskars spruit vereende zich met hem
In Oskars roem. Haar zilvren maagdenstem
Was even als de harp, wanneer heur tonen '
Door d* afstand zich aan 't luistrend oor verschoonen,
En de avondkoelt', die door de dalen zuist,
Met zachten aäm door haar akkoorden mischt I
6 Kiest my, gy, wier oogen 't licht erkennen
In 't hangen van de rots, met dichte dennen
En hazelaars omscha&uwd, een rustplaats uit,
Die na mijn dood mijn overschot besluit.
I ï) Ossiaan had in den tijd van 't vervaardigen dezer gezangen,
lor den ouderdom het gezicht verloren. B.