Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 46 —
Tot op de plaats van zijner meestren moord.
Daar vinden wy mijn neêrgeslagen loten,
In 't plassend bloed, uit hunne wond gevloten,
£n leggen hen aan dezen stroom ter rust*.
Zie daar de plaats van Annirs hartelust I
Hier trekt hy heen, als hem de keer der dagen
Niet meer vergunt de hinden na te jagen.
Hier kromme ik my (gelijk een wilgespruit
Naar 't vlietend nat, dat langs haar henen spuit)
Naar 't dierbaar stof, dat ik uit stroomende oogen
Met tranen sproei, die nooit zijn op te droogen."
De Koning zwijgt, en zijgt het grijze hoofd
Op 't treurend hart, als van den rouw verdoofd,
„ó RonnanI (roept, met fier en grimmig wezen,
De jonge Held, ter zitplaatse afgerezen)
En Ogar, die mijn speerbende aanvoertI kom.
Verzamel straks mijn braven Heldendroml
Nog dezen dag wil ik aan Lanoos plassen.
Den booswicht in zijn schuilhoek gaan verrasien.
Kormaloos vreugd zal uit zijn, eer by H denkt.
Daar hem de dood van onze zwaardspits' wenkt."
Zy trekken door 't gebergte, als onweersbuien.
Die wind aan wind langs hei en heuvels kruien.
Haar kanten zyn met aaklig licht omzoomd:
Het dal verzucht, en galmt het boscbgehoomt'
In dof geluid het nakend noodweer tegen,
Dat de aard bedreigt, waar heen zy zich bewegen.
Nq scheurt de lucht van Oskars krijgstrompet.
Die Lanoos boord, in 't rond, in noodroep zet.
De zoons des Meirs verzaamlen zich in menigt',
Op 't klinken van Kormaloos schild vereenigd.
Rondom hem heen. De moedige Oskar strijdt,
Eq spreidt de dood en doodschrik wijd en zijd'.
Kormalo valt door zijn gevreesden degen.