Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 45 —
Zieu heel mijn Hof zich in zijn roem vereenen.
Een fiere traan vliet langs hun konen neer:
Hun heldenhart ontsteekt op 's vreemdlings eer;
Bedwingt den mond, maar rolt verwijtende oogen
Op Runaas jeugd, die voor een vreemde bogen. —
Drie dagen lang, vol heimlijke ergernis.
Vergasten zy den jongling aan mijn disch.
De vierde rijst, en Argon treedt hem tegen!
Maar waar, waar leeft, die Argon op kon wegen?
Kormalo zwicht. Zijn opgeblazen hart
Zinkt ijlings neer, en zwelt nu op van smart;
Verkropt zich; maar beraa^it in beimlijk wrokken.
Den laffen moord, aan bei' mijn zoons voltrokken.
«Slechts luttel tijds verliep er voor zijn wraak. —
Gelijk in drift voor 't edel jachtvermaak.
Vertrekken zy naar Runaas heuvelklingen.
En doen het wild uit hol en leger springen.
Men rent het na, met ongelijken draf;
Mijn kroost voor uit! Kormaloos schicht gaat af,
En boort mijn zoons van achtren door de lenden.
Zy storten neêr. — Hy gaat zijn feit volenden
En keert tot haar, wier teder hart hij won.
Mijn blonde Arreen, den roem van Inisthon';
Ontrukt me ook die, en, laffe maagdenroover,
Vliedt hy met haar de woeste bergen over:
En Annir blijft, beroofd van al zijn schat.
Nog onbewust, wat hem getroffen had.
„De nacht viel neêr: de vroege morgen gloorde:
Geen Argons stem, geen Runo, die men hoorde!
In 't eind biedt zich hun vlugge jachthond aan,
De trouwe Ruun, nooit van hun zij' gegaan.
Hy treedt, bedrukt, en met het hoofd gebogen,
De Hofzaal in, en huilt, en trekt onze oogen.
Hy vat mijn kleed, en springt, en sleurt my voort,