Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
wmmmm
iv — 44 —
„ó Vorst! vergun (sprak Oskar) my, te vragen,
Wat heeft uw kroost in 't krieken hunner dagen
Ter neer gerukt? De woeste landstroom schiet
Langs hun geheent', maar stoort hun sluimer niet.
Zy gaan ter jacht op schuchtre neveldieren.
Die door da lucht in mist en wolkdamp zwieren i),
Terwijl hun vuist den dunnen luchtboog spant,
Op aard, de lust van hun gezwinde hand:
Zy smaken nog, wat zy op aard beminden.
En stijgen blij* op d* adem van de winden."
De Vorst herneemt, en doet zich dus verstaan:
„Kormalo voert tienduizend Speeren aan.
Hy woont van ons door Lanoos meir gescheiden.
Wiens wateren den damp des doods verspreiden. —
Hy kwam weleer ih Runaas koningshal 2), '
(Een dflg, die nooit mijn hart ontgUppen zal!)
En zocht den roem, waarnaar de Heiden jagen,
Met Ridderepeer en worstlen 3) weg te dragen.
Beminnelijk als de eerste zonnestraal,
Ontmoet zijn jeugd een hartelijk onthaal.
Slechts weinigen, wier kunst en Heldenkrachten
Hem met de lans in 't renperk af kon wachten 1
Mijn heldenjeugd bezwijkt aan zijnen voet:
Mijn dochters borst ontsteekt in liefdegloed. —
Mijn beide zoons, nu van de jacht verschenen.
1) Een staal van de begrippen der Berglanderen, over den sta:
der afgescheiden zielen na den dood. 2) Men weet, dat deze b
naming de echte is voor een Zaal of Paleis, 't Is van dit woor
dat ons zaal afstamt. 3) Dit worstelen is het gebruik van (
Bpeer in aanvallen en verweeren; een soort van schermkunst m
de lans, die veel kracht zoo wel als behendigheid vorderde, m
het oude kunstwoord by ons worsteling genoemd; by de Pra
schen somwijlen lutter, doch meestal joüter, waarvan men 1
ons in bastaardsprake ook joesten zejde. B,
üB