Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmammmmammmm
— 42 —
Men vordert weg; men snijdt door 't zwalpend zout;
En 't sombre land der hooggetopte dennen
Doet zich welhaast van uit de golf herkennen.
Men streeft den stroom, die altijd bruischt en ziedt,
Aan d'inham in van Runaas ouden vliet;
En Oskar zendt, by de eerste strandontmoeting,
Zijn kenbaar zwaard aan Annir ter begroeting'.
De grijze Held, die hier den scepter voert.
Rijst ijlings op, in 't ingewand ontroerd,
Wanneer hy 't zwaard, door Fingal eer gedragen.
Aanschouwt. Zijn oog, op 't dier kleinood geslagen,
Staat gantsch in vocht. Het aanzien van dien kling
Vernieuwt zijn jeugd aan zijn herinnering.
Tweewerv' had liy, iu d' uchtend van zijn leven,
In 't oorlogsveld de krijgsspeer opgeheven.
Daar heir en heir, ten nanval toegereed.
Zich weerzijds op een afstand schudden deed;
Als zaagt ge in 't zwerk een paar vergramde spoken
Elkandereu met enkle lucht bestoken.
„Maar nu (dus ving de grijze koning aan)
Nu ben ik oud; mijn krachten zijn vergaan.
Nu ligt mijn zwaard, onbruikbaar voor mijn handen,
Te roesten hy mijne afgelegde panden. —
ó Gy, die van 't geslacht van Morven zijt!
Ja, Annir zag den zwaren speerenstrijd;
Maar thands verflenst, verbeten, en bezwijkend,
Is hy deu eik van Lanoos i) boord gelijkend. —
Ik heb geen zoon; geen zoon, die naar den eisch
In de opperzaal van 't vaderlijk Paleis
ü met een stoet van wakkre jonge lieden.
1) Lano, een meir, vermaard wegens de doodlijke dampen die
het opgaf. Van daar ook de gelgkenis of Metonymia van het leger
j^an Kormalo, van dien kant tot Annirs verderf opkomende, B,