Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 41 —
Die vaa zoo verr* der dood een prooi kwam brengen.
En 't snarenspel der gindsche Dichtrenschaar,
By tafelzang en plechtig: feestgebaar,
Zal my daar ook misschien met de Oorlogshelden,
Als Oskar uit het verre land, vermelden."
Hy zwijgt en bloost. „Ja, Oskar (zegt de Vorst)!
Gy zult, gy zult ten strijd' gaan: fiere borst.
Den grooten naam van Trenmors afkomst waardig!
Men maak mijn' held mijn holle krijgsboot vaardig I
Maar, zorg, mijn zoon, dat gy uw roem betracht!
Gy draagt den naam vnn een doorlucht geslacht.
Laat nooit ons bloed by vreemden zijn gelasterd.
Als van de deugd van Morvens teelt verbasterd!
Wees, in den slag, een buldrend stormgeweld
Dat alles sloopt, verstrooit, en nedervelt;
In vrede, zacht, als de avondzonnestralen,
Wen zy den gloed eens heeten dags bepalen!
En, Oskar! zeg, als gy den koning groet.
Die Inisthon' zijn wetten eeren doet.
Dat Fingal thacds, in d' afgang van zijn dagen.
Zijn jeugd herdenkt en de oude sabelslagen.
Wanneer wy t' saam, om Agenikkaas band.
Ons jeugdig bloed verkwistten aan zijn strand."
Men hijst het zeil, dat aanvangt op te bruischeo:
Men hoort de wind door reep en zeelen ruischen
En lispelen, langs mast en waterboord.
De golf groeit aan, en stuwt het vaartuig voort,
In 't geesselen der ruigbegroeide rotsen.
Thands bouwt men zee. De woeste baren klotsen
Met dubble kracht op 't ranke pijnboomhout.
ï) Lederen zeelen of riemen strekten den ouden Noordschen
Volken in de plaats van onze touwen; als, by gebrek van genoeg-
zamen Landbouw, natuurlijk was. B.