Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 40 —
De daden, door zijn dappreu arm verriclit;
De wapendailn van 's Konings lentejaren;
Zie daar de stof, gemengeld op hun snaren!
Held Oskar keert, belaan met bloedig wild.
En hoort dien lof. Hy grijpt naar Brannoos i) schild;
De tranen staan, en blinken in zijne oogenj
Een fiere blos heeft zijn gelaat betogen;
Zijn hart is vol; zijn adem beeft en brandt;
Mijn speer 2) beweegt en glinstert in zijn hand;
En met een stem, bedeesd uit eerbetooning,
Aanvaardt hij 't woord tot Morvens eedlen koning.
„O Eingal, vorst der Helden! en ó Gy,
In 't oorlogsveld de naaste aan 's konings zij' !
Gy hebt gestreên, en heldenroem ontfangen:
Uw namen zijn verheerlijkt in gezangen 1
Daar Oskar slechts een flaouwe mistdamp schijnt,
Die zich vertoont en weer tot niet verdwijnt.
Der harpen toon zal nooit mijn dood beklagen:
De jager, nooit naar mijne grafplaats vragen:
Mijn naam zal onbekend zijn by den Bard,
6 Helden! hoort de zuchten van mijn hart!
Laat my den Krijg van Inisthona voeren.
Om, verr' van hier, uw teerheid niet te ontreeren.
Gy zult den val van Oskar niet verstaan
Wanneer hem daar het krijgszwaard neer zal slaan.
Daar moog me een Bard in 't bloedig gras ontdekken;
Daar moge een Bard mijn' naam een lied verstrekken!
De maagdenrei zal daar mijn tombe zien.
En aan de jeugd des vreemdelings misschien
Een losse traan van medelijden plengen;
Branno, vader van Everallin; een der voorvaderen van
Oskar, door krijgsroem, nevens Trenmor, vermaard. 2) De speer
van Ossiaan-zelven, zijnen vader. Ossiaan. De rede is aan zijn
grootvader Fingal, en tevens aan zijn vader gericht, B,