Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 89 —
Als proeve van zijne overzettingen van Ossiaan diene:
DE KRIJG VAN INISTHONA.
Helaas! de jeugd is even als de droom
Eeos jagers, op een uitgerukten boom
In barre hei', van sluimring overvallen.
Hy slaapt, en smaakt den zacbten zonnegloed,
Voor 't matte lijf zoo koestreode en zoo zoet;
Maar waakt straks op, in storm en donderkn&llen«
Be rosse vlam des bliksems vliegt in 't rond;
H Geboomte schudt zijn kruinen tot den grond;
De noodwind giert langs de afgeschaafde klingen;
De hagel slaat en kruid en scbeutjens neer:
Hy ziet met vreugd te rug naar 't lieflijk weêr,
En naar zijn droom, zoo vol begochelingen.
Ach, Ossiaan! wanneer keert uwe jeugd?
Dat zich uw oor in Wapenklank verheugt?
Dat ge in den glans uws zwaards naar roem moogt streven?
ó Stroomen 1 ó gebergt' van Kona! hoort!
Hoort naar zijn stem: zijn zangdrift breekt hervoort.
Als 't morgenlicht, dat aan de kim ontgloort!
Ik voel de lust van vroeger tijd herleven!
ó Zelma! 'k zie uw torens, hoog van stal:
'k Zie de eiken van uw bruinbeschaaüwden wal:
Uw stroomgeruisch zuist door mijn oor. Uw helden,
In 't rond vergaard, verbergen muur en velden.
Vorst Pingal zit in 't midden van den kring.
Hy leunt op 't schild, dat hy ten erf ontfing
Van Trenmor^): zijn geduchte speer staat tegen
Den muur: zijn helm is nevens hem gelegen:
Hy luistert naar der Barden Oorlogsdicht.
Eingals grootvader, door Trathal. Zie hier de geslachtvolging;
Trenmor, Trathal, Eingal, Ossiaan, Oskar, B.