Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 33 —
„Zijn horens weêr vertoonen
„Met omgewend gezicht
„En tienmaal zal na dezen
„Dat weêr herboren licht
„Zijn holle kaken vullen
„Om 't blinkend aangezicht.
„En als ge dan zijn horens
„Weêr bergwaart heen ziet staan,
„Zult gy een teder wichtjen
„In deze plassen ba&n."
Hoe huppelde op die woorden
Mijn tfcêrgevoelend hart!
Hoe golfde 't in mijn boezem,
Of 't overweldigd werdl
Uw mond drakte op den mijnen
Het zegel van uw woord,
En flux waart ge uit mijne oogen,
En heden — ach! vermoord!
De dag vlood heen, ging onder:
De zwarte nacht viel neer.
De maan besteeg den heuvel.
Maar gy verscheent niet weêr.
Daar zat ik stil te peinzen,
En telde zonder end
De starren die er rezen
Aan 't draaiend firmament.
Daar zat ik stil te zuchten,
In priemend ongeduld.
Naar 't eerste morgenstraaltjen
Dat de Oosterkim verguldt.
1) Laatste kwartier.
ten berge. bilderdyk I,