Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 29 —
En in een milden tranenvloed
Vergeet zy al henr smart.
Flux stijgt zy op des Ridders ros,
Door zijne hand geleid;
En trekt naar Fraokrijks Koningsstad,
In sombre vrol^kheid.
Doch wie beschrijft des Konings vreugd
Wen by heur komst vernam?
En wie drukt *s Keizers blijdschap uit,
Als hy die maar bekwam?
Gezwind vergaärt hy d' eêlsten bloem
Zijns Adels, tot den tocht,
En vindt in de armen van heur kroost,
Die hy zoo vruchtloos zocht.
Sints leefden ze in volmaakte min
Op Griekens throon hereend,
Tot hooggeklommen ouderdom.
En werden teóF beweend.
Hun zetel werd na beider dood
Bestegen door Urzijn:
En Valentijn bleef Frankrijks roem,
En heerschte na Pepijn,
Niet onaardig is de Romance, die hij in 1788 in 't licht gaf:
AHACHA.
Wat ligt ge daar begraven!
Bedolven onder 't zand!
Wat staat uw kroeze schedel
Daar op die spiets geplant!
Wat had ik toch misdreven?
Misdreven, Ahacha!
i