Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ 28
Uw oudste spruit gewikkeld had? —
Of — wordt mijn hart misleid?" —
Dn» zegt hy, werpt zich aan beur knien.
Ontdekt baar 't dierbaar pand.
Verborgen door zijn opperkleed;
En — kust haar bleeke hand.
Flux geeft ze een gil, valt ruglings neer.
En is den adem kwijt;
Haar vindt zich in zijn arm weerom: —
„O Meld my, wie gy zijt?"
Zy vraagt, zy hoort zijn levensloop;
Beschouwt zijn jeugdlijk schoon;
En valt hem schreiende om den hals;
En kent hem voor haar zoon.
„Maar wie,'wie is dees ruige knaap,
Die zoo op u gelijkt?
Mijn.tweede wierd den beer ten prooi..!
Helaas! mijn hart bezwijkt!" —
„Mevrouw, hy is in 't eigenst woud
Van beeren opgevoed.
En mooglijk..." „Ja, gewis! mijn zoon;
Gy belde zijt mijn bloed." —
„Maar ia u van dien tweeden zoon
Geen teeken meer bekend?" —
„Hy had een purperroode roos
Vlak boven 't hart geprent."
.Vorstin! zie daar dien purpren roos
Die op mijn boezem gloeit! —
Herken uw weergevonden kroost.
Dat uwe hand besproeit.' —
Nu drukt zij bel heur wakkre zoons
Aan 't warme moederhart,