Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 27 —
En eindlyk, aan zicli-zelv' ontrukt,
Barst uit in deze taal:
„Zoo zijt gy de eedle Belizant*,
De zuster van Pepijn P
Des Griekschen Keizers Gemalin?
Gy kunt geene andre zijn!
„Vaak hoorde ik aan uwi broeders Hof
Een deel van al uw leed.
Waarvan my *t denkbeeld reis aan reis
De tranen stroomen deed.
„Maar nu, verneem des booswichts dood.
Die al uw jammer wrocht;
En zelf zijn gruwzaam feit beleed.
Door 's Hemels wraak bezocht.
„Verneem des Keizers woede en rouw
Om uw verhaaste straf:
De wroeging, waar zijn lijdend hart
Zich gants aan overgaf:
„Zijn rustloos sporen naar zijn Ga
Door heel des warelds kring;
Zijn wanhoop op 't mislukt bestaan:
Zijn boete en zuivering," —
Een traan ontrolt haar: „Heilig God!
(Dus valt zy snikkende in)
Zoude ik den Vorst nog wederzien,
Dien ik zoo teêr bemin!" —^
„Gewis, Mevrouw," roept Valentijn,
Terwijl zijn boezem kookt:
„Gy zult het, en gelukkig zijn!
De Hel heeft uitgespookt! —
„Maar stelt ge u nog den sluier voor,
Waar in uw tederheid