Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
26 —
Het jongste, gantsch met hair bedekt,
En van een norsch gezicht. —
,;Maar hier begon myn wreedste leed;
Want daar ik 't oudste kind
Teêrhartig voor de lucht bedekk'.
En in mijn sluier wind';
„Verrast me een grimmige beerin.
Die my mijn jongste rooft, —
De liefde zet my wieken by;
De schrik verrukt my 't hoofd. —
„Ik vlieg den roover achter na,
Maar spil mijn laatste kracht.
En stortte onmachtig, roerloos, neer,
Waar ik de dood verwacht. —
„Myn ramp was echter niet voleind:
Ik vind den adem weêr,
En zoek mijn kinders wyd en zijd,
Maar vind ze nergens meer.
;,En daar ik, jammrende om mijn kroost,
Het bosch ten einde dwaal,
Ontmoet ik dezen feilen reus.
En word zijn zegepraal. —
„Maar 't zij mijn leed zijn gruwzaamheid
Ter mijner gunst' verbad.
Of 't noodlot nog niet lang genoeg
Mijn ziel gefolterd had;
„Ik zag my aan mijn ijzren boei
fn dezen Iferkermuur
't Wanhopig leven steeds gespaard,
Tot dit verlossingsuur." —
De Ridder, in de ziel ontzet,
Blijft peinzende op 't verhaal: —