Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— S3 —
„Ach, jongllngl" zegt zy, met een traan,
„Gy ziet (terwijl zy bloost)
Eene Eg& zonder Echtgenoot!
Een moeder zonder kroost! —
„Zie daar mijn lot in eens geschetst!
Wat wilt, wat eischt gy meer?
't Is even foltrend voor mijn hart,
Als grievend voor mijne eer. —
„Maar neen, gy vergt het, jeugdig Held I
'k Ben alles n verplicht. —
Welaan dan! hoor mijn rampen aan;
Licht, dat het my verlicht' 1"
Derdo Zang.
„Reeds twintig winters (ving zy aan)
In dit afgrijslijk slot
Geheel vergeten van 't Heelal,
Vervloekte ik mensch en God.
„Getuige van afgrijslykheên.
Voor 't zonlicht nooit ontbloot,
Sleepte ik mijn haatlijk leven voort,
Steeds snakkend naar de dood.
„Vergeefs, helaas! ik adem nog,
En door uw' moed, weêr vrij,
Maar, zeker! tot een nieuwe ramp.
Alleen bewaard voor my! —
„Weet: 'k ben de zuster van een Vorst
Van nitgebreiden Staat;
En huwde, in d' opgang van mijn jengd,
Een' machtig' Potentaat.
„Een Liefde, wederkeerig teer,
Had onzen Hnwlijksband