Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 21 —
Maar achl zie daar eene enkle bots,
Die 's jonglings hoofd ontmoet I —
Hy duizelt, — braakt een golf van bloed, -
En rolt voor Diedfurchts voet.
De reus stapt grijnzende op hem aan.
Hervat een tweeden slag,
En zegt: „Braak nu den adem uiti
Zie hier uw laatsten dag!"
Maar eer hy 't woord nog heeft geuit,
Terwijl hy d' arm verheft.
Verbrijzelt hem één gruwbre strook.
Die bei zijn schouders treft.
Ürzyn, op 's Ridders schrikbren val,
Geheel in vuur en vlam:
Urzijn was 't, van wiens eikenstaf
Dit piettrend onweer kwam.
De reus zinkt weerloos voor zyn voet,
Met opgesparden muil.
De rollende oogen diep in 't hoofd,
En aaklig doodsgehuil.
De ruige strijder, niet voldaan,
Zoo lang zijn vijand leeft.
Herhaalt zijn poging, treft op nieuw;
En hy, — hy gilt en sneeft.
Nu vliegt hy naar zijn dierbren vriend,
Wiens bloed nog om hem stroomt,
En die, zijn teedre zorg ten dank,
In zijnen arm bekoomt. —
Flui treedt het overwinnend paar
Blijmoedig door de poort;
En zoekt den hollen burchtwal door,
Vol teekens van den moord.