Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 20 —
„Vemeetlen," schreeuwt hy, j, geeft u opj"
(Met ijaselijken strot);
;;0f 'k geve u wolf en raaf ten prooi!
"Wat wilt gy in mijn slot?"
«Gy blaaskaak!" roept de ridder uit,
"Ik lach met uwen waan.
Ik koom uw wetteloozen roof
Uit uwe ketens slaan."
Flux geeft by 't moedig ros de sjjoor,
^ En stoot den reus op H hart,
Maar breekt zijn speer op 's vijands borst,
Die naauw beschadigd werd.
Hy bloedt nogthands, aanschouwt zijn bloed,
En voelt de pijn der wond.
De vlam ontspringt zijn grimmig oog;
Het schuim zijn' woesten mond.
Hy heft zijn ijzren kolf om hoog,
En zwaait haar door de loeht.
Dat de enkle windvang van den slag
Een woudos dooden mocht.
Hy mist zijn slag; en Valentijn
Snort als een wervelwind.
Met blooten sabel om hem heen,
Waar hy hem trefbaar vindt.
Als tallooze axten, van rondsom
Op eenen eik geveld,
Zoo vlogen 's Ridders slagen rond
Op d' overdwelmden Kelt.
En, even als een stortende eik
Des wandlaars schedel plet.
Zoo sloeg de ontzachbre reuzenknots
Naar 't Ridderlijk heimet. —»