Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 19 —
Den inoeden dag te bed gebracht,
En rijzend weêr begroet.
Reeds hadden zij verscheiden maal
De fakkel van de nacht
Gedoofd, en weêr ontglimd gezien;
Gevolgd, en ingewacht.
In 't eind genaken ze aan den zoom
Van eene omwalde gracht:
Daarover lag een koopren brug
Van ongemeene pracht.
Daarachter rees een heerlijk slot.
Uit marmersteen gebouwd;
Wiens transen heerschten over 't land.
En glinsterden van goud.
Den brug bewaarde een klokkenspel
Aan een onzichtbaar snoer;
Dat mensch noch dier hem over mocht,
Of alles vloog in roer. —
Pas zet ons strijdbaar heldenpaar
Den voet op 't koopren plat,
Of 't klinglen klinkt van alle kant
Hun de ooren doof en mat.
De slotpoort opent zich terstond
Op 't ringlend belgeluid.
En ijlings schrijdt een felle Reus
De wijde boogdeur uit.
H Was Diedfurcht i), die in dit gesticht
Zijn roofnest had gevest.
Hy, opgevoed met menschenbrein;
De schrik van zijn gewest!
D. i. de vrees van het volk; fürchten, vreezen, en diet, volk»