Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 17 -
/
Tweede Zang;
XIjf O 'xxuj^éziu, ^ " '' f/UOtïiÉt^
ainelde den rftksten , "f/m
Van wapenglj^ie in. ' "> ^-ïj r(j
Nu leefde Ridder A^èlentijn ^ ^Jf-^nnf
By 's Koninga/Ho/gezin, . * -^USBI
En zamelde den riiksten bdaèt 4. ■■ ^nfff
Van Wi
Zijn helmkam, mjk het
Was vyanden''^9tieht; '
Zijn naam, der zwakken troost èft achuts,,
Door heldenda^ln berucht.
De zorg en wellust van Pepijn,
Genoot hy, onverpoosd.
Wat staat-, wat eerzucht streelen kau
Van jeugdig Prinsenkroost.
't Ontzag van al wat om hem wa&;
De hoogste Vorstenpraal;
De zege, die geklonken scheen
Aan zijn verwinnend staal;
De liefde van een machtig Rijk;
Zijns Konings tederheid;
't Bewust zijn van zijn eigen kracht,
Dat zoo verrukkend vleit! —
Maar ach! die hooge wapenroem
Verwekt der Grooten spijt,
En wordt een giftige angelspits.
Die ieders hart doorsnijdt. —
Eens gaf de Vorst een kostbaar feest
Aan heel zijn Adeldom;
Waar 't al van diamant, en goud,
En Ridderketens, glom.
De kroes ging schuimende in het rond,
Met lach en gulle scherts;
r£N iiKRGS. SaDERDYK l,