Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scanScanned page
107—108. C. Huijgens, Korenbloemen. Zevende en Achtste deel.
109. J. van Vondel, Bloeml. uit kleinere gedichten, door J. L. Peters.
110. -Maeghden. Uitg. en teeg. door Dr. v. d. Graft.
111—112.-^-, Peter en Paulus. Maria Stuart en Salomon.
113. -, Salmoneus en Adoniaa. Treurspelen.
114. -, Koning David. Treurspel.
115. -, Jeptha of Ofiferbelofte, door C. G. Kaakebeen.
116. J. F. Helmers, De Hollandsche Natie, door A. W. Stellwagen.
117—118. J. van Vondel, BataviscUe Gebroeders, Phaeton en Zimghin.
Treurspel. Met inleiding en aanteekeningen v. Dr. J. van Vloten.
119. A C. "W". Starmg, Keur uit de Gedichten, Verzameld en
ingeleid door A. W. Stellwagen. 3e druk.
120. 0. Huygens, Korenbloemen. De Nieuwe Zee-straet van'sGraven-
hage op Schevening. Opnieuw uitgegeven door R. Schuiling.
121—122. G. A. Bredero. De Spaansche Brabander.
123r—124. Vlaamsche Poëzy. Bloemlezing uit de werken van Zuid-
Ne derl. Dichters v. onzen tijd, door J.Adriaensen. Tweede deel.
125. P. Langendijk, De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden.
Met inleiding en aanteekeningen door Dr. O. H. Ph. Meijer.
126. J. Vosmaer, Leven en Wandelingen van Meester Maarten
Vroeg. Met inleiding en aanteekeningen door Dr. P. Fockens.
127. Die Borchgrauinne v. Vergi. Met inl. en aant. van Dr. F. A. Stoett.
128. P. Langendijk, Krelis Louwen en de Zwetser. Met inleiding
eu aanteekeningen van Dr. C. H. Ph. Meijer.
129—130. J. v. Vondel'a Geschieddichten. Met inl. v. Dr. J. v. Vloten.
131. Bloemlezing uit de Liederen van Jan Jansz. Starter. Met
inleiding en aanteekeningen van Dr. O. H, Ph. Meijer.
132. Karei ende Elegast. Opnieuw uitgeg. en toeg. d. Dr. J. Bergsma.
133. Mr. Willem Bilderdijk, De Ondergang der Eerste Wareld. Met
aanteekeningen van P. Kat Pzn.
134. Mr. laaac da Costa, Wachter! Wat is er van den Nacht? Een
Tijdzang. Met inleiding en aanteekeningen door P. Kat Pzn.
135—136. P. Cz. Hooft. Erotische Ged. m. inl. en aant. v. C. C. v. Slooten.
137. J. Potgieter, Gedichten m. inl. en aant. van Th. J. Bosman.
138—139. P. Oz. Hooft, Geer. v. Velsen. Bew. door Dr. F. A. Stoett
140. Mr. Isaac da Costa. Vijf en Twintig jaren. Een lied in 1840,
Met inleiding en aanteekeningen van Chr. Stapelkamp.
141. Ged. van Potgieter met aant. 2e Bundel door Th. J. Bosman.
142. Mr. Isaac da Costa. Hagar, m. inl. en aant. v. Stapelkamp.
143. E. J. Potgieter. Het Bijks-Museum te Amsterdam, m. inleid,
en aanteekeningen door A. G. van Dijk.
144. Mr. Isaac da Costa. De slag bij Nieuwpoort, met inleiding eri
aanteekeningen door Chr. Stapelkamp. ;
145—147. J. van Vondel. Overzichtelijke Bloemlezing, uitgegeven
en toegelicht door G. H. Weustink.
148—149. Bloemlezing uit de brieven van P. C. Hooft. Naar de hand-i
schriften bew. en met inl. en aant. voorzien d. G. F. C. van Nopi
150. J. v. Vondels Noah. Van een inleiding en aanteekeningen
voorzien door M. E. Kronenberg. . ^ J
151—152. Middelnederlandsche Epische en Lyrische Poëzie. Verza"-
meld en toegelicht door Dr. G. Engels.