Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
49. J. van Vondel, Palamedes oft vermoorde Onnooselheyd. Treur-
spel. Met inleid, en aanteek. van G. Velderman. 2e herz. dr.
50, P. Langendyk, Don Quicliot op de Bruiloft van KamÄcho.
Met inleiding en aantcekeningen door Dr. C. H. Ph. Meijer.
61. Vrouwe K. W. Bilderdyk, Elfriede. ïrearspei.
52. Bloemlezing uit de werken v. Nederl. Dicht. d. XIX Eeuw. ü.
53. J. van Eifen, (Bloemlezing uit den Spectator van). ITI.
54—55. Vlaamsche Poezy. Bloemlezing uit de werken van Zuid-
Nederl. Dichters van onzen tijd, door J. Adriaensen. I.
56—57. A. Loosjes, Pz., Al de Dramatische werken. III. Huig de
Groot en Maria van Reigersbergen.
58. J. Cats, 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den
trouringh, met den proefsteen van denselven. Eerste deel.
59—60. O. Z. van Haren, De Geuzen. Proeve van een Vaderlandsch
Gedicht. Toegelicht door F. C. Wieder.
61—62. G. A. Bredero. Het Moortje.
63. Bloemlezing uit de werken van Nederlandsche Dichters dei
XIX Eeuw, door Dr. G. M. Slothouwer. Derde deel.
64—67. W. Bilderdyk, Nieuwe Mengelingen. Twee deelen.
68. P. Langendyk, Het wederzyds Huwelyks-bedrog. Blyspel Toe-
gelicht door Dr. F. A. Stoett. 2e druk.
69. J. Cats, 's "Werelts beg., midd., eynde, besl. in den trouringh.II.
70—71. J. Bellamy, Gedichten. Eerste en Tweede deel.
72. J. Luyken, Duytse Lier. Uitgeg. door Dr. Maurits Sabbe.
73. D. K. Kamphuyzen, Uitgelezen Rijmen. Met een Inl. over het
leven en karakter des Dichters, door Dr. J. van Vloten.
74—77. W. Bilderdyk, Mengelpoëzy. Twee deelen.
78. J. Revius, Leven en Uitgelezen Zangen en Dichten.
79—80. C. Huijgens, Korenbloemen. Derde en /Vierde deel.
81. O. Z. van Haren, ^Villem de Eerste. Treurspel.
82. Bloemlezing uit de werken v. Nederl. Dichters d. XTX Eeuw. IV
83—84. J. Stalpert van der Wiele, Het leven en de uitgelezen Dichten
Met inleiding en Aanteekeningen van Dr. J. van Vloten.
85—86. E. WolfF-Bekker, Het leven en de uitgelezen Verzen.
87. J. Vollenhove, (Bloemlezing uit de gedichten van).Voorafgegaan
van een levensschets van den Dichter, door A. L. Lesturgeon.
89—90. E. Wolff-Bekker, Losse Proza-stukken en Brieven.
91—92. C. Huijgens, Korenbloemen. Vijfde en Zesde deel.
93—94. Bloemlezing v. Ned. Proza-Schrijvers, d. H. de Veer. I. II.
95—96. W. Bilderdyk, Leven en eenige uitgelezen Gedichten, door
N. H. Th. ten Berge.
97—98. Bloemlezing v. Ned. Proza-schrijvers, d. H. de Veer. III, IV.
99. P. C. Hooft, "Warenar. Met inl. en aant. van Dr. J. Bergsma,
100, E. A. Borger, Dichterlijke Nalatenschap.
101—102. Bloemlezing van Ned, Proza-Schrijvers, d. H. de Veer.V. VI.
103. J. van Effen, (Bloemlezing uit den Spectator van). Vierde deel.
104. Reinaert de Voa. In Nieuwnederlandsch, door J. de Gevter.
105. W. Messchert, De Gouden Bruiloft.
106. J. v.Vondel, De Leeuwend. Met inl. en aant, v.Dr. F. A. Stoett 3e dr.