Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 206 —
Maar ook uw liefde en trouw zijn niet by God verloren;
Hy zal mijn stervensbeê in H uiterste uur verhooren.
En daar dit rif me ontvalt, breidt Hy zijn vleuglen uit
Op u en de aan ons hart zoo eindloos dierbre spruit.
Neen, wie de hand mistrouw* die bystand reikt en zegen,
Wy stappen welgetroost de duistre toekomst tegen;
Wy leerden 't, lieve Gä, hoe de Almacht zorgt en waakt.
Die zorg is meer dan 't goud dat rijkaarts moedig maakt.
Moog, met die hoop in 't hart, die toebede op de lippen,
De vlottende adem des mijn matte borst ontglippen.
Mijn zegen blijft u by; God wijst den zucht niet af.
En liefde en tederheid bedelft zich niet in 't graf.
■Ja weest gemoedigd, Gy mijn dierbren, na 't verscheien.
En acht mijn lijkbaar niet als voorwerp van beschreien,
'k Heb uitgeleefd, en dank. — 'k Beklaag niet wat ik leed:
Ood wilde 't, my ten nutt*; en (*t scjieen dan zoet of wreed!)
't Was weldaad van de hand, gestaag van weldaan druipend.
Van hier een aardsche zorg, het sluimrend hart besluipend.
Wanneer 't bedwelmd verstand den zelfwaan valt ten roofl
Zijn Woord is waarheid, ja, slechts blijve 't hart niet doof!
't Doordringe ons, wy zijn rijk en boven de aard verheven.
Ach! zoet is 't, uit Zijn hand in toeverzicht te leven!
Wat wil men schatten? — Neen, zijn de onze niet op de aard.
Het onze is in de hand van onzen God bewaard,
En onontvreemdbaar voor den roover. Meer te vragen
Waar 's warelds Rechter voor zijn eigen vierschaar dagen;
Neen, Hy verlaat niet dien Hy eigent. Dit 's de troost
Des stervenden, voor Gade en hulpbehoevend kroost.
Niet echter, dat mijn hart, als 't leven walglijk moede.
God aanroept om de dood. Blijmoedig in Uw hoede.
Mijn God, ontfang ik 't deel my door Uw wil bestemd,
Eu wring niet tegen *t juk dat op mijn schouders klemt.
Neen, tel my 't overschot van stonden, uren, dagen,
Naar Uwen vrijkeur toe, ik eer Uw welbehagen;