Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 205 —
smelt me iu 't tokklen van de slopgeworden snaren
)e spier- en levenskracht allengs uit bloed en aaren,
)n 't lied wordt zwanenzang, aan 't lichaam dat me ontzinkt
|en afscheid, daar my 't nur der stofontbinding winkt.
Ja, *t zij mijn zwanenzang! Na zoo veel duizend dagen
't dal van moeite en leed en steeds vernieuwde plagen,
frijst my *t licht op nieuw dat me eerst op aard bescheen,
't afgefolterd hart heeft eens genoeg geleên.
ïdrieg ik me, of treedt thands dat sloopend nur my nader?
weet het, Gy-alleen, getrouwe God en Vader
[e me altijd ondersteunde, en uitredde uit den nood;
in mijn boezem heerscht geen afschrik voor den dood.
^h! 'k mocht hem, waar Gy riept, gewapend met gebeden,
in Uw wil getroost, kloekmoedig tegentreden
m 't leven meer genot iu 't uitzicht aan mocht biên;
thands, wat heeft het nog waarop ik uit mocht zien?
)r my is 't dor en leêg; elk zintuig uitgesleten,
vroege tokk'ling van wat eerzucht heet, vergeten;
wareld werd my vreemd, en 'k wensch my niets van haar,
>rlang het hobblen wars dier tuimelende baar.
zorg mistrouwe ik niet voor dees mijne dierbre panden,
"VVeêrhelft van mijn hart, en dees mijn ingewanden,
|n tecdren Zoon Gy hoop en uitzicht van mijn tronk,
m de Almacht vroeg 't besef der zoengenade schonk,
rustloos aan Heur hoede in Christus opgedragen,
ben ik meer voor U! ik, werkloos neergeslagen
de uitgedorde beuk, die, van zijn wortel los,
de eerste stormvlaag beidt, die omgiert door het bosch.
rat, wat werd ik U, mijn Troost op 't bier-beneden?
enkle last, ten loon van alle uw tederheden,
jhatbre Gade, gy die alles met my droegt,
my in kommer, nood, en jamm'ren, hebt gezwoegd
Één zoon, Willem Lodewijk, was hem van zijne tien kin-
In overgebleven.