Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 204 —
Verbeestlijkt uag aan dag, en rammelt van verlichten,
En roept elkander uit, als of men wondren doet,
6 Gaven onzes Gods, zoo snood, zoo hemeltergend
Miskend, veracht, misbruikt ii; zelfdienst, Hem ten hoon,
Is *t wonder, zoo de wraak. Zijn aanschijn ons verbergend,
Ter straff' van volk en eeuw zich onverbidlijk toon'!
Almachtige, verkort het jammer dezer tijden,
Voleind uw Godlijk werk, herstel uw Godsgezag!
Nog zijn er harten, ja, die Jezus zoen belijden,
Nog harten die zich-zelv* de dienst huns Heilands wijden,
Nog zijn er, die de Hel in Jezus naam bestrijden,
Verhoor, en geef ze een kracht die niet bezwijken mag!
1825.
BY MIJN VERJAREN,
1826.
Cum vox est tenuata viro, canaeqne capillos
Dissimulant plumae.'—
ovid.
Als Cycnus aan zijn boord gedoken onder 't riet,
Zijn Faëton beschreide in 't treurig stervenslied,
En, ongevoelig door zijn eigen zang vertederd,
In tranen smeltend en met zwanenpluim omvederd
Ten wolken opsteeg, en in nieuwgevormde leen
Van uit den hemeldaauw te rug zag naar beneên:
Zoo (mag van 't Fabeldicht der beuzelende tijden
De waarheid des gevoels een scbijnblanketsel lijden.
En de ernst zich by 't omwolkt en neveldof gelaat
Het voorhoofd sieren met Poëetisch bloemsieraad;)
Zoon van Sthenelus, koning der Liguriërs, Verd bij d(
dood van zijn vriend en verwant Phaëton door Apollo in eei
zwaan vepnderd en onder de sterren geplaatst.