Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
l)e koestaart vliegt op 't blank rapier, Met de eigen snelheid, aan, En vat, en wringt bet sehittreud blad. Gereed hem af te slaan.
Tot driewerv* grijpt hij 't lemmer vast, En voelt de felle sneê; Tot driewerv* vlijmt het door zijn vniit. En neemt een vleeschklomp mee.
Nu brult hy met nog woester kreet. En bliksemt uit het oog: Zijn lichaam trilt gelijk de pees Op d' afgeschoten boog.
Hy klemt, met onvoorzienen sprong, Zich om den Kidder vast; En rukt, met onweêrstaanbren schok, Hem neder door zijn last.
De Ridder valt; maar, onberoerd. Wringt hy zich de armen los; En nu strekt beider strijdbre vuist In plaats van zwaard en knots.
Zy wentlen, bloedend, langs den grond, • En worstlen uit hnn macht: Dees, met behendigheid van kunst, En die, met woeste kracht.
Maar kunstgeleerde dapperheid Betemt het woest geweld. De Ridder overwint in 't eind, En houdt het bloedig veld. i
Hy bindt zijn' overwonneling Een keten om de leên, r
Het veld behouden, overwinnen. (