Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 203 —
Of, ijdel Inchtgeschal, verachtlijk kinderspel?
Ach, mocht men eenmaal nog in nw geheimnis dringen,
In U den God des beils als in zijn beelt'nis zienl
Hoe heerlijk werd nw lot, verdwaasde stervelingen 1
Hoe zou de Geest van God in aller hart gebiênl
Maar neen, Hy heeft ze aan u, verleiders, toegesloten;
Gy blaft, gy tjilpt, in opgezwollen waan:
Uw wantaal is een blijk hoe diep ge zijt verstoeten;
Hoe wijd van 't peen ge waart; hoe snellend naar 't vergaan!
Ja, vloek ruste op het hoofd dier lalfe dwingelanden
Die 't benzlig ragkoord slaan om vrije pen en tong;
Onwetend Ezelsras en drijvende onverstaoden.
En de Overheersching waard die *t Vrijheidsliedtjen zong!
Baat allen die 't verstand met de eer hebt afgezworen.
Ja, draaft doldriftig voort op 't ingeslagen pad:
Maar, wie uit Neêrlandsch bloed tot vrijheid zijt geboren.
Bloost, dat ge in slavenband u-zelven dus vergat!
}aat, werpt de kluisters af, verbreekt die dnivlenjnkken
Van snooden willekeur, uw schoudren opgeleid!
jaat ziel, verstand en hart, bedwelmen noch verdrukken.
En zoekt het Waarheidb'cht voor Helscbe donkerheid.
Jw boezem zij verlicht, nwe oogen zullen 't wezen;
Uw hart ontfang' den glans, die Duivlenlist versmoort,
Joo zult ge in 's menschen spraak den God der Waarheid lezen.
En d' invloed der genä van 't ongeschapen Woord.
laar denken —? Neen, ó neen, men heeft verleerd te denken:
Men vult, tot duizlend toe, het hoofd met vreemd gezwets,
last in den Franschen roes, en draaft op Britsche wenken.
Of neemt van Duitschen grond de wartaal tot zijn les.
lan rammelt men door een, met daavrend onzinschreeuwen
En schrijven, naar 't een' zot beliefd heeft voor te gaan;
ie daar de heerlijkheid, waar in dees roem der eeuwen
Verstand, gevoel van God, en 't hart voor achterstaan!
M) voedt men kindren op, dit maakt men elk tot plichten.
Pleegt raad en bedelt lof by 't razendst dom gebroed.