Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 202 —
DE TAAL.
Laat ons nedervaren, en laat ons hare sprake verwarren.
gen. XI, 7.
O Hoogste en dierste gift, van God ten deel verkregen!
Waardoor de zwakke mensch der dieren scepter voert,
Gy Hemelërfdeel, Spraak! gy grond van allen zegen.
En band, die ons geslacht met de Englen samensnoert!
Hoe wordt ge thands miskend; verlaagd en neergeworpen,
Als opgestemd verdrag van 't menschlijk wanverstand.
Dat nooit vermoeit of walgt van eigen drek te slorpen.
En nooit een gift erkent gevloeid nit hooger hand!
Gy, die, toen menschentrots, God-zelv' in 't schild gevlogen,
Zich onafhanklijk wilde als aan zich-zelf genoeg.
Voor waarheid nit Zijn bron, verpest werd met de logen.
En 't dondren van Zijn wraak hen over 't aardrijk joeg,
Verdeeld, verstrooid als zij, in wangeluid ontaarde;
Verduisterd als hun brein, verdorven als hun hart,
Geene éénheid, licht en kracht, geen kennis meer bewaarde.
Maar tot omwolkte nacht en geestverwarring werdt!
Ach! telkens meer en meer door misbruik en verwenning.
En waanwijs onverstand naar willekeur verkracht;
In ketenen geprangd, door blinde zelfmiskenning.
En altijd meer verwoest by ieder nieuw geslacht!
Gy, die de zelfde zijt met die onschatbre Reden,
Geroemd, maar even zeer mishandeld en verzaakt.
En die, van 't Eeuwig licht ons in den schoot gegleden.
Den stervling hier op aard tot beeld zijns Scheppers maakt.
Wat werdt ge? — Laf gezwets; onzinnig woordenkleppen.
Waarvan men noch 't verband noch d' eigen aart beseft;
Waarvan geen enkle klank by 't tong- en lippenreppen
De ziel van die ze ontfangt, maar 't Eeuwig Woord verheft.
Is 't wonder, zoo gy dus tot wangeluid verbasterd.
Tot voertuig worden moet der lessen van de Hel,
Tot vloekspraak van dien geest die God en Heiland lastert.