Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 201 —
Ja! zijt weêr 't echte kroost dier vaderen
Wier Heldenmoed u gloeit door de aderen,
In stam en oorsprong onverdeeld I
Zweert, saamgesnoerd in lanrenvlechten,
Oranje, een nooit verdoofbre zucht;
Zweert, hem een zetel op te rechten.
Die schokken noch verwrikken ducht I
Zweert, met het hart om hoog geheven,
.Zyn' stamhuiz' tot de laatste Neven;
En klaatre 't Vivat door de luchtI
En gy, ó geessel van Tyrannen,
ó Nassaus adeloud geslacht.
Met wie God-zelf werd uitgebannen,
En trouw en eer en heil verkracht l
Regeer I en klem met vaste handen
De teugels der hereende Landen,
Omstuwd van 's Hemels Englenwacht I
Uw Scepter doe, van Britsche rozen
Noch Fransche leliebloem omstrikt.
De Oranje van zijn puntknop blozen.
Die 'f Hollandsch oog en hart verkwikt!
Geen traan bepaarle, geen robijnen
Waar droppelen van bloed in schijnen,
De Kroon die van uw slapen blikt!
Uw purper gloor* met morgenluister.
En kenn' geen fietsende avondstond!
Blink' aller Vorsten eerpraal duister.
En schittre 's warelds boorden rond I
En de Almacht schraag' met welbehagen.
Tot aan den laatsten snik der dagen,
Uw Throon op Neêrlands vrijen grond!
1824.