Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 197 —
'k Omklem hem met de kracht eens nooit verwrikbren strijders.
Verpletlre my 't geweld, vergraiz'le 't my deu kop,
Ik geef dien Heiland, dien Verlosser, nimmer op.
Doch neen, verban de wraak, keer tot u-zelven weder!
Wees Jacobs broeder weêr, grootmoedig, minzaam, teder!
Ik weet, men legt in eens geen felle gramschap af;
Maar toom haar, volg' ze ons niet naar 't albeneevlend graf.
Helaas! vaak leeft ze ook dan, als lang verstorven vaderen
Van de aard verdwenen zijn, hunne afkomst nog in de aderen.
Ach, de uwe zij my niet ten vijand, tot verderf!
Heb wat uw zwaard bereik', en gun my Abrams erf!
Thands vluchte ik, en ontzie de grimmigheid eens broeders.
Als balling, met den staf eens armen schapenhoeders;
Een andre tijd wellicht hereent ons, — delgt misschien
Die wraakzucht uit uw borst, die 't plicht is thands te ontzien.
Dan mogen we als voorheen elkaar in de armen vallen.
Ik, zwervend Herdersboofd, gy. Vorst van .duizendtallen I
Bedenk gy, wie u schrijft, wie voor uw aanschijn vliedt;
't Is Jacob; Jacob, ja! — Vaarwel, en haat hem niet!
1823.
WELDADIGHEID,
Parcentes ego dexteras
Odi, Spargel —
HORATIUS,
Geef, Christen, zoo gy geeft, en leen;
Maar zonder uitzicht, weêr te ontfangen;
Noch werp een strik om andren heen.
Ten einde, van u af te hangen,
't Is God, die door uw naasten vraagt;
Van Hem hebt gy 't te leen verkregen.
Rampzalig, die hier 't weigrcn waagt!
't Is diefstal jegens de Almacht plegen.